Kategorie
Strategia inwestora

Czy amerykański certyfikat depozytowy zapewnia bezpieczeństwo?

Podmioty gospodarcze zlokalizowane w innych krajach niż USA mają możliwość emisji na amerykańskich rynkach kapitałowych. Odbywa się to przez tzw. ADRy. Czy zapewniają one pełne prawo własności?

W dużym skrócie zapewniają bezpieczeństwo. Są tak naprawdę certyfikatami depozytowymi, podlegają wprawdzie prawu amerykańskiemu, jednak są to podmioty zlokalizowane na rynkach poza USA.

Emisja ADR jest regulowana przez amerykańskie banki. Wykazują one pewne zbieżności do polskich świadectw depozytowych. Istotną rolę w procesie pełni bank powiernik (fizycznie zlokalizowany w kraju gdzie ma miejsce siedziba firmy), którego zadaniem jest przechowywanie akcji na odpowiednim rachunku. W tym systemie istnieje jeszcze bank depozytowy, który jest właścicielem tego rachunku i papierów ADR. Bank depozytowy organizuje emisję oraz uczestniczy w programie emisji, zapewnia jego obsługę finansową.

Własność ADR

ADR zapewnia prawa do dywidendy. Dywidenda najpierw płynie do banku depozytowego i dalej jest przekazywana do aktualnego właściciela ADR.

Każdy właściciel ADR może zażądać od emitenta umorzenia ADR w zamian za akcje.

Zalety ADR
  • dywersyfikacja
  • ułatwiają pozyskiwanie kapitału przez spółki z siedzibą poza USA na tamtejszych giełdach