Kategorie
Portfel

Jak skutecznie zainwestować 10 mln PLN – portfel pasywny

Główne założenia portfela

W niniejszym artykule będę chciał przedstawić portfel inwestycyjny składający się ze zróżnicowanych aktywów. Jego główne założenia:

 1. Horyzont inwestycyjny – minimum 10 lat;
 2. Kwota portfela na start – 10 mln PLN (2,5 mln USD)
 3. Portfel ma charakter pasywny, przez co rozumiemy, że nie chcemy poświęcać na zarządzanie portfelem więcej niż 3h tygodniowo;

Wraz z nadejściem korekty w marcu 2020 roku i trwającą epidemią jeszcze istotniejsze wydają się odpowiednie decyzje przy konstruowaniu portfela inwestycyjnego. Wiele czynników uległo zmianie, coś co było aktualne jeszcze pół roku temu, w tej chwili nie obowiązuje. Czynniki makroekonomiczne, których najprawdopodobniej będziemy świadkami w kolejnym dziesięcioleciu:

 1. zwiększona inflacja wywołana przez dodruk wszystkich banków centralnych w tym głównie Europejski Bank Centralny, FED, czy nawet NPB;
 2. rozwój gospodarczy najprawdopodobniej zwolni, możemy stać się świadkami stagflacji;
 3. na początku epidemii koronawirusa w krajach zachodnich staliśmy się świadkami niespotykanych spadków niemal dla wszystkich klas aktywów;

W kontekście powyższych proponowany portfel będzie składał się a następujących klas aktywów.

 1. Towarów, surowców i metali szlachetnych. W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy ich znaczny spadek. Czynniki inflacyjne powinny jednak mocno sprzyjać ich wzrostowi;
 2. Nieruchomości. W ich przypadku zapewne dopiero będziemy mogli korzystać z bardzo dobrych okazji inwestycyjnych. Tutaj polecę zakup nieruchomości na własność jak i zakup jednostek uczestnictwa w REIT (Real Estate Investment Trust)
 3. Akcji, zarówno z rynku polskiego jak i spółek zagranicznych nabywanych poprzez odpowiednie fundusze ETF.
 4. Kryptowalut, które mogą być elementem portfela przynoszącym ponadprzeciętne zwroty w perspektywie czasu;
 5. Środków gotowych do inwestycji, które będziemy trzymać w krótkoterminowych obligacjach w PLN i USD. Baza ta będzie służyć do korzystania z okazji inwestycyjnych.